Gravitační pole – využití multimédií při výuce fyziky

Vítejte na stránkách o naší multimediální prezentaci!
Doufáme, že Vás malý výlet do světa fyziky bude bavit.
Naše prezentace pojednává o gravitačním poli Země a Slunce.
Dozvíte se, které zákony ovlivňují pohyby těles na povrchu Země a jejích oběžných drahách.
 
Zobrazit anglickou verzi.
Projekt byl vytvořen za podpory
AV Media - komunikace obrazem
Download
Zde si můžete stáhnout nejaktuálnější českou i anglickou verzi naší multimediální prezentace.
Platforma:  Windows  Mac OS  Linux*
česká verzegpole_cz.exe (3082 kB)gpole_cz.hqx (4644 kB)gpole_cz.swf (2102 kB)
anglická verzegpole_en.exe (3098 kB)gpole_en.hqx (4665 kB)gpole_en.swf (2118 kB)
   * Ke spuštění multimediální prezentace na Linuxu je potřeba přehrávač Flash Player 6 (684 kB).
 
Můžete si zde také stáhnout české i anglické texty Gravitačního pole ve formátu Adobe PDF.
   česká verze: texty_cz.pdf (507 kB)
   anglická verze: texty_en.pdf (449 kB)
 
Dále si tu můžete ještě stáhnout manuál k multimediální prezentaci ve formátu Adobe PDF.
   česká verze: manual_cz.pdf (678 kB)
   anglická verze: manual_en.pdf (613 kB)
Využíváte multimediální prezentaci? 
Multimediální prezentaci si na této stránce můžete zdarma stáhnout.
Pokud byste však chtěli ohodnotit její autory, můžete nám zaslat libovolný finanční obnos po dohodě přes janhrncir@seznam.cz.
Děkujeme.
Spolupracujte s námi!
Chcete se stát spoluautory projektu Gravitační pole?
Pomozte nám s překladem do dalších jazyků!
Máte-li zájem, kontaktujte nás na janhrncir@seznam.cz.
Podmínky pro překládání si stáhněte zde.
Autoři
studenti Gymnázia F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11
Jan Hrnčíř
hlavní programátor a animátor, grafický designér, zvukový editor
email: janhrncir@seznam.cz
Martin Klejch
překladatel, textový editor
email: martin.klejch@seznam.cz
František Doseděl
textový editor, psycholog teamu, maskot
email: akirfa@centrum.cz
Ukázky z multimediální prezentace
        
Stručný popis projektu
Multimediální prezentace Gravitační pole popisuje vztahy a pohyby těles v gravitačním poli Země i Slunce. Texty jsou doplněny fyzikálními vzorci a obrázky. Uživatel může své nově nabyté vědomosti otestovat na řešených fyzikálních úlohách. Prezentace také obsahuje simulace pohybů těles, které může uživatel ovlivnit dosazením vlastních vstupních veličin.
Multimediální prezentace je určena pro výuku fyziky na střední škole a může být využita při výkladu látky přímo ve třídách s vyučujícím s pomocí projektoru nebo dotykové tabule. Dále může být využita při domácím samostudiu jednotlivými žáky.
Tato prezentace byla využita při výuce fyziky na našem gymnáziu. Studenti nejvíce oceňovali názorné simulace, díky nimž pochopili vztahy a pohyby těles v gravitačním poli. Průzkum ukázal, že studenty výuka pomocí multimédií baví a že je velmi názorná a účinná.
Stručný obsah prezentace
1. Gravitační pole
1. Newtonův gravitační zákon (U)
2. Intenzita gravitačního pole (U)
3. Centrální gravitační pole (U)
4. Homogenní gravitační pole
2. Gravitační a tíhové zrychlení
1. Gravitační a tíhová síla (S) (U)
2. Tíhová síla a tíha tělesa
3. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
1. Volný pád (S) (U)
2. Svislý vrh vzhůru (S) (U)
3. Vodorovný vrh (S) (U)
4. Šikmý vrh vzhůru (S) (U)
5. Ochranná parabola (S)
6. Šikmý vrh vzhůru při nezanedbatelném odporu vzduchu (S)
4. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země
1. Kruhová rychlost (S) (U)
2. Druhá kosmická rychlost
5. Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
1. První Keplerův zákon
2. Druhý Keplerův zákon (S)
3. Třetí Keplerův zákon (U)
4. Sluneční soustava
6. Shrnutí
Vysvětlivky:
Kapitoly označené (S) jsou doplněny simulací příslušného fyzikálního jevu.
Kapitoly označené (U) jsou doplněny fyzikální úlohou, na které si může uživatel otestovat své nově nabyté znalosti.

Poslední aktualizace: 1. 6. 2007

© Jan Hrnčíř, 2005 – 2007